Rekisteriseloste

Framedia Oy reksiteri- ja tietosuojaseloste

Framedia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 – 27.4.2016

1. Rekisterinpitäjä

Framedia Oy (y-tunnus 2540841-6)
Rieväkatu 8, 33540, Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarno Laine
[email protected]
(+358) 40 580 0871

3. Rekisterin nimi

Framedia Oy:n asiakas- ja markkinointiekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt, asiakkainamme toimivat yksityishenkilöt, potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa asiakaspalvelua, sujuva asiakkuuksien ynnä muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä sekä markkinointi. Tietoja saatetaan käyttää myös Framedia Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

 • Yrityksen tai yhteyshenkilön nimi sekä asema yrityksessä
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä evästeet
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
 • Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista.

6.1 Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä mm. palvelun käyttökokemuksen parantamiseen, kävijämäärän seurantaan sekä mainonnan kohdentamiseen sivustomme ulkopuolella.

Kävijäseurantaan käytämme Google, Inc. -yhtiön Google Analytics järjestelmää, jonka evästeiden avulla verkkosivusto havaitsee tietokoneesi, kun palaat sivuille tai niitä selataan niitä. Palvelun avulla seurataan muun muassa sivuston kävijämääriä sekä sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät.

Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.google.com/analytics/.

Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme käyneille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Framedia ei itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel -työkalusta: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Finnveran verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. Sähköisen asioinnin palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman evästeitä.

Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään tarvittaessa sen mukaan kuin, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Framedia ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta. Framedia Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Framedia Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.

Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Framedia Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti sekä lähettää se kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa [asetus voimassa 11/2020]).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa [asetus voimassa 11/2020]).

13. Henkilötietojen säilytys

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään viisi vuotta sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Framedia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 – 27.4.2016

1. Rekisterinpitäjä

Framedia Oy (y-tunnus 2540841-6)
Rieväkatu 8, 33540, Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarno Laine
[email protected]
(+358) 40 580 0871

3. Rekisterin nimi

Framedia Oy:n asiakas- ja markkinointiekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt, asiakkainamme toimivat yksityishenkilöt, potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa asiakaspalvelua, sujuva asiakkuuksien ynnä muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä sekä markkinointi. Tietoja saatetaan käyttää myös Framedia Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

 • Yrityksen tai yhteyshenkilön nimi sekä asema yrityksessä
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä evästeet
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
 • Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista.

6.1 Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä mm. palvelun käyttökokemuksen parantamiseen, kävijämäärän seurantaan sekä mainonnan kohdentamiseen sivustomme ulkopuolella.

Kävijäseurantaan käytämme Google, Inc. -yhtiön Google Analytics järjestelmää, jonka evästeiden avulla verkkosivusto havaitsee tietokoneesi, kun palaat sivuille tai niitä selataan niitä. Palvelun avulla seurataan muun muassa sivuston kävijämääriä sekä sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät.

Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.google.com/analytics/.

Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme käyneille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Framedia ei itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel -työkalusta: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Finnveran verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. Sähköisen asioinnin palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman evästeitä.

Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään tarvittaessa sen mukaan kuin, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Framedia ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta. Framedia Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Framedia Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.

Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Framedia Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti sekä lähettää se kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa [asetus voimassa 11/2020]).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa [asetus voimassa 11/2020]).

13. Henkilötietojen säilytys

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään viisi vuotta sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.